Trung Thu Nguyệt Minh

Ta Chỉ Muốn Tự Lực Cánh Sinh

Tên Truyện: Ta Chỉ Muốn Tự Lực Cánh Sinh
Mô Tả: Triệu Đức Trụ trọng sinh. Hắn không biết xào tín phiếu nhà nước, không biết đầu cơ cổ phiếu, không nhớ rõ trúng thưởng xổ số số, cũng không hiểu làm thế nào buôn bán kiếm tiền. . . Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu: Ta muốn tự lực cánh sinh! Cũng không tiếp tục làm cái kia ngồi ăn rồi chờ chết. . . Phá nhị đại.