Tranh Cân Luận Lưỡng Hoa Hoa Mạo

Trẫm Lại Không Muốn Làm Hoàng Đế

Tên Truyện: Trẫm Lại Không Muốn Làm Hoàng Đế
Mô Tả: Sống lại một lần, vốn định an an ổn ổn qua cả đời, thế nhưng đều muốn buộc hắn làm hoàng đế... .