Trần Gia Phong Thiếu

Trọng Sinh Tiêu Dao Quân Vương

Tên Truyện: Trọng Sinh Tiêu Dao Quân Vương
Mô Tả: Vượt qua cổ đại lại bị bức làm phò mã, còn muốn bị buộc làm Hoàng Đế? Ta chỉ là muốn an tĩnh làm mỹ nam tử, thật không muốn quá ưu tú a ~~ Cuối cùng vẫn là một người chống đỡ tất cả, vậy thì có cái gì năm tháng mạnh khỏe, chẳng qua là lão tử tại trang bức tiến lên. . .