Trầm Nhập Thái Bình Dương

Ta Có Một Đại Thế Giới

Tên Truyện: Ta Có Một Đại Thế Giới
Mô Tả: Cao Cảnh ngoài ý muốn đạt được một viên neo đồng. Neo đồng thần kỳ này có thể đem hắn truyền tống đến một thế giới khác. Một cái đại thế giới, lớn gấp 10 lần thế giới! Nhân sinh của hắn bởi vậy phát sinh biến hóa cực lớn!