Địa Cầu Xuyên Việt Thời Đại

Tên Truyện: Địa Cầu Xuyên Việt Thời Đại
Mô Tả: Trái Đất Xuyên Việt Thời Đại. Một đêm tỉnh lại, thế giới thay đổi, học tập mục tiêu biến thành đi dị giới chiến đấu. Hai cái khác biệt linh hồn dung hợp tại thế giới mới, đem như thế nào đối mặt tương lai. Đỗ U: Ta không có hệ thống, nhưng ta có hai cái nghề nghiệp.