Tình Sử Tẫn Thành Hối

Ta Thực Sự Là Phản Phái A

Tên Truyện: Ta Thực Sự Là Phản Phái A
Mô Tả: ===Kiếp trước là đá mài đao dạng cấp cao nhất, kiếp này muốn nghịch chuyển thành nhân vật chính=== Main dạng lão quái trọng sinh đủ ác đủ bá trầm ổn không trang bức không não tàn không mê gái nhé, ko phải dạng hệ thống nhảm đâu=== Từ Tử Mặc phát hiện mình trọng sinh, mang theo kiếp trước một thân kinh thiên địa tu vi cùng tất cả ký ức . Nhưng kịch bản không đúng là, trọng sinh khôn