Tiểu Tiểu Quái

Vô Địch: Từ Điều Khiển Toàn Thế Giới Bắt Đầu

Tên Truyện: Vô Địch: Từ Điều Khiển Toàn Thế Giới Bắt Đầu
Mô Tả: ( Mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Vô Địch: Từ Điều Khiển Toàn Thế Giới Bắt Đầu) Từ Sở Hưu thu được hệ thống một khắc kia, thế giới mà bắt đầu trở nên cổ quái. Trong viện bảo tàng Cá Mập Siêu Bạo Chúa hàm răng không có, hải lý xuất hiện chân chính Cá Mập Siêu Bạo Chúa! Quỳnh Hải thành phố khiếp sợ! Nào đó nào đó nào đó chiếm được lão