Ta Là Nam Chính Hắn Ca Xuyên Nhanh

Tên Truyện: Ta Là Nam Chính Hắn Ca Xuyên Nhanh
Mô Tả: Nguyên Gia chết sớm, sau khi chết gặp được hệ thống mới biết được, nguyên lai đệ đệ của hắn là nam chính, hắn là nam chính pháo hôi ca ca. Dù là hắn so nam chính thiên tài, nhưng làm một vai phụ sao có thể so nam chính còn lợi hại hơn? Cho nên hắn tao ngộ kịch bản giết. Hắn thương nghiệp đế quốc sẽ bị nam chính đệ đệ kế thừa... Hắn kết giao giao thiệp sẽ bị nam chính đệ đệ