Tiểu Đao Phong Lợi

Đệ Cửu Tinh Môn

Tên Truyện: Đệ Cửu Tinh Môn
Mô Tả: ✅✅✅Yêu hành đô thị, cầm kiếm tinh hà —— lười nhác bệnh sạch sẽ thanh niên tu hành hành trình. ............ "Người khác tự nhiên không biết, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, toà kia cửa hàng chính là vương đô Long Mạch một cái trọng yếu tiết điểm! Quả nhiên cùng Lăng Dật có quan hệ! Lục Thanh Minh kém chút tại chỗ bạo phát. Cả người đều giận không kềm được! Tiểu súc sinh lá