Thái Hư Thánh Tổ

Tên Truyện: Thái Hư Thánh Tổ
Mô Tả: Đại đạo tiên tông thái thượng tông chủ, vẫn lạc trùng sinh tại thời đại thiếu niên. Một thế này, hắn trọng bổ kiếp trước chi tiếc, lấy kinh thiên chi tư quật khởi! p/s: các loại trang bức vả mặt thôi rồi~~ Mình thường ra chương vào chiều tối trở đi nên ban ngày đừng có đợi :)) hôm nào mình làm đêm tác ra chương sớm sẽ cố cv, quá trưa mà chưa ra chương thì hôm sau up -main tỉnh l