Tà Đế cuồng phi: Phế tài nghịch thiên tam tiểu thư

Tên Truyện: Tà Đế cuồng phi: Phế tài nghịch thiên tam tiểu thư
Mô Tả: 【 nữ cường sủng văn 】 đương phế sài trở thành tuyệt đỉnh thiên tài —— Một chữ: Tàn nhẫn! Hai chữ: Phúc hắc! Ba chữ: Quá nghịch thiên! Nàng là kinh tài tuyệt diễm đại lục đệ nhất luyện khí sư. Một sớm xuyên qua, thành hầu phủ nhậm người khi dễ tam tiểu thư. Thượng cổ thần thú, thực thói xấu