Ta Cho Vạn Vật Thêm Điểm

Tên Truyện: Ta Cho Vạn Vật Thêm Điểm
Mô Tả: Cho vật phẩm thêm điểm, có thể sửa đá thành vàng, có thể cho vật phẩm có được năng lực đặc thù, Cho động thực vật thêm điểm, có thể cải biến chúng hình thái, có thể làm phép chúng thành yêu quái, Cho mình thêm điểm, có thể đạt được đủ loại kỹ năng cùng siêu năng lực, Từ khi lấy được có thể cho vạn vật thêm điểm hệ thống, Tô Dương đi lên đảm nhiệm CEO, cưới vợ b