Thuần Khiết Tiểu Thiên Sứ

Hogwarts Huyết Mạch Vu Sư

Tên Truyện: Hogwarts Huyết Mạch Vu Sư
Mô Tả: Người khác xuyên qua Hogwarts đều là hồn xuyên trẻ con, chuẩn bị đầy đủ, mà khổ rồi Ivan trực tiếp xuyên qua đến phân viện nghi lễ hội trường lên. Cái gì? Ta trước đây còn học được hắc ma pháp? Nhà ở Hẻm Knockturn một nhà hắc ma pháp cửa hàng bên trong? Mẫu thân là tà ác hắc vu sư? Giữa lúc Ivan lo lắng chính mình ngày sau về nhà thân phận bại lộ, hoặc sẽ bị lột da đánh xương