Thuần Khiết Tích Tiểu Long

Mã Lâm

Tên Truyện: Mã Lâm
Mô Tả: Lúc mới sinh ra đã là cô nhi. Năm 5 tuổi giết hết bố mẹ nuôi. Năm 10 tuổi gia nhập thế giới ngầm. Sau 7 năm cô rời tổ chức xưng bá thiên hạ. Một sử thi đầy dơ bẩn của Mã Lâm cô làm người ta phải khiếp sợ...Nhưng bỗng ngày kia, cô được mời làm người bảo hộ cho cặp song sinh quý tử nhà họ Điền.