Trực Bá Chi Thú Liệp Hoang Dã

Tên Truyện: Trực Bá Chi Thú Liệp Hoang Dã
Mô Tả: Bắc Mĩ biển sâu câu ngư vương giải thi đấu; Pamir đỉnh núi truy đuổi báo tuyết; Châu Úc núi lửa giết cự hình con dơi; Canada bạo tuyết giới đọ sức gấu nâu! Ta là Vương Khuê, một tên ngoài trời hoang dã dẫn chương trình, nghề nghiệp thợ săn, mà ta bắt đầu, vẻn vẹn chỉ có một người, một cây đao, cùng một đầu... Phạm qua án mạng chó săn! --------- Cập nhật cvter ngày 31/7: Nay k