Y Thần Tiểu Nông Dân

Tên Truyện: Y Thần Tiểu Nông Dân
Mô Tả: Quả phụ thôn bên trong, ngẫu nhiên đạt được thần y truyền thừa, từ đó thuận buồm xuôi gió, cẩu thả nhân sinh. Lại thêm 1 bộ mang tính chất giải trí nhè nhẹ, ko sâu sắc hay sôi động :)) Truyện có hay có dở, giống như đời có lúc xui có lúc hên, không ai mong muốn nên các bạn nào không thích or không hợp có thể nhẹ nhàng cáo lui. Các bạn đọc truyện có bức xúc vui lòng cmt lịch sự t