Thất Lạc Diệp

Trảm Nguyệt

Tên Truyện: Trảm Nguyệt
Mô Tả: « Huyễn Nguyệt » khai phục ngày thứ nhất, giáng sinh ở tân thủ thôn ta đây phát hiện trong cái bọc so với khác nhiều người mấy cái bảo bối, một quyển Tu La Bí Điển, một quyển toàn bộ thành tựu sổ tay, còn có một chỉ không thấy rõ cấp bậc lại cực kỳ thần bí cổ vòng tay. Ta không biết là người nào kín đáo đưa cho ta đây nhiều, ta cũng không biết là người nào phát động hệ thố