Thanh Phong Giới Hàn

Nguyên Tố Tiễn Sư

Tên Truyện: Nguyên Tố Tiễn Sư
Mô Tả: Khi quang minh cùng hắc ám không còn xa cách nữa, khi băng sương cùng hỏa diễm cùng dung hòa. Khống chế nguyên tố hàm nghĩa người thủ hộ. Đây là Gremlin đế quốc Thần cấp nguyên tố tiễn sư vương giả truyền kỳ.