Thần Long Sao Thủ

Tu Tiên Từ Trường Sinh Bất Lão Bắt Đầu

Tên Truyện: Tu Tiên Từ Trường Sinh Bất Lão Bắt Đầu
Mô Tả: Làm một cái cá mặn, chơi game chưa bao giờ khắc kim, luôn dựa vào bạch chơi gái đối kháng thần hào nhà chơi Vân Tô, hai tay run run ở trên sổ tay viết xuống chính mình hai mươi tuổi sinh nhật nguyện vọng trường sinh bất lão. Tỉnh dậy mộng đẹp trở thành sự thật, chẳng qua là thiếu chút nữa bị đông cứng khóc, tu hành thế giới lạnh như vậy sao?