Thác Bạt Cẩu đản

Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Cao Nhân

Tên Truyện: Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Cao Nhân
Mô Tả: ( Faloo tiểu thuyết Internet độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Nguyên lai ta là tuyệt thế cao nhân ) Lý Tu Viễn xuyên qua đến một cái tu tiên thế giới, làm sao không có linh căn, nhất định chỉ có thể làm cái phàm nhân. Không có cách, Lý Tu Viễn không thể tu tiên, không có việc gì viết viết chữ, làm vẽ tranh, hạ hạ cờ, đánh đánh đàn. . . Nghĩ đến đời này làm cái thế tục nhã sĩ cũ