Tây Qua Sao Cáp Mật Qua

Tiên Tử Ắt Phải Bại

Tên Truyện: Tiên Tử Ắt Phải Bại
Mô Tả: Xuyên việt đưa lão bà. Ta Lâm Kiếm đường đường đại trượng phu, sao có thể làm dựa vào lão bà tiểu bạch kiểm? Chờ một chút, lão bà của ta thật xinh đẹp! Ân ... Từ hôm nay trở đi, ta chính là mạnh nhất ...