Nhân Phát Sát Cơ Thiên Địa Lật Ngược

Tên Truyện: Nhân Phát Sát Cơ Thiên Địa Lật Ngược
Mô Tả: Phù lục, tiên pháp, quái dị, hào hiệp, yêu ma, quỷ thần. . . Khắp nơi trên đất cảnh tàn phá, nghiệt chướng bộc phát. Một lúc nhân phát sát cơ, thiên địa điên đảo lật ngược Bình định ngưu quỷ xà thần, đãng thanh yêu ma quỷ quái Trảm Long Đình, bình thiên hạ, phạt sơn phá miếu, tuyệt địa thiên thông. . . Ta tự cầu —— ta đạo!