Tầm Mạt Ương Ương

Bỏ Nô Phiên Thiên: Thiếu Đế Sủng Phi

Tên Truyện: Bỏ Nô Phiên Thiên: Thiếu Đế Sủng Phi
Mô Tả: Nàng vốn là tôn quý Nữ hoàng, một buổi sáng xuyên qua, lại biến thành đê tiện nhất nữ nô! Nô dịch ta? Biết rõ chữ "chết" viết như thế nào sao? Nhìn nàng ngược nhóm cặn bã, đùa giỡn mỹ nam, tiếng cười cười nói nói bên trong đánh quái thăng cấp. Nghe nói, cái này thế giới ba trăm năm sau sẽ hủy diệt, là chuyện gì xảy ra? ! Khương nữ hoàng nói, "Ai dám diệt thế giới, lão nương li