Tam Giới Đại Sư

Tiểu Các Lão

Tên Truyện: Tiểu Các Lão
Mô Tả: Đứng ở ngươi trước mặt chính là: Đại Minh vương triều người thủ hộ, Vạn Lịch hoàng đế thân mật chiến hữu, nội các thủ phụ hảo nhi tử, nhân loại văn minh sử thượng nhất giàu có người. Khống chế Lại Bộ ba mươi năm phía sau màn độc thủ, tông phiên chế độ quật mộ người, đảng Đông Lâm trong miệng nghiêm thế phiên đệ nhị, Trương Cư Chính hô to không thể chiến thắng. Hải