Tại Hạ Hỉ Hoan Mỹ Thực

Dị Giới Triệu Hoán Chi Quân Lâm Thiên Hạ

Tên Truyện: Dị Giới Triệu Hoán Chi Quân Lâm Thiên Hạ
Mô Tả: Xuyên qua thành Đại Hạ thất hoàng tử Hạ Nhân vốn cho rằng đời này chỉ có thể điệu thấp vượt qua, không nghĩ tới lại đã thức tỉnh tranh bá hệ thống. Quần hùng, vô số văn thần võ tướng, võ hiệp cao thủ hội tụ ở cùng nhau! Mà hắn, đều có thể triệu hoán. Nhạc Phi Thánh Vũ quân đoàn! Lý Tĩnh Thần Vũ quân đoàn! Hàn Tín Tiên Võ quân đoàn! Bạch Khởi Ma Vũ quân đoàn! Vô số thần