Ta Muốn Cà Phê Thêm Đường

Vú Em Chí Tôn

Tên Truyện: Vú Em Chí Tôn
Mô Tả: Nãi Ba Chí Tôn - Vú Em Chí Tôn. Nhục thân không phá, linh hồn bất diệt, vì trở lại vượt qua trước, vì gặp lại hắn đáng yêu nữ nhi, không ngừng gây nên Tinh Vực loạn chiến, một cái bất tử cường giả, khởi động lại kỷ nguyên, trở về bình thường, từ đó một cái vô địch vú em ra đời.