Trọng Sinh Thương Nghiệp Ông Trùm

Tên Truyện: Trọng Sinh Thương Nghiệp Ông Trùm
Mô Tả: Tại xí nghiệp nhà nước pha trộn không có tiếng tăm gì mười năm sau Trương Tư Nguyên, bị lão thiên gia đưa về năm 1998 lớp mười một học kỳ cuối. Kiếm tiền? Là đơn giản nhất. Thu cái tiểu đệ? Đại ca ngài nói, có cái gì muốn ta làm... Lại nhìn tiểu điểu ti như thế nào từng bước một, đi đến nhân sinh đỉnh phong.