Sơn Hạ Xuất Thủy

Ta Ở Đại Đường Có Hậu Đài

Tên Truyện: Ta Ở Đại Đường Có Hậu Đài
Mô Tả: Đại Đường đệ nhất cẩu thả, vạn sự ổn một tay. Vào đông cực lạnh, đường có chết rét, làm tất cả mọi người cũng tránh ở nhà hơ lửa thời điểm, Cố Thiên Nhai ở trong sông vớt ra một cái trong lịch sử vốn là hẳn chết đi nữ nhân. Hắn muốn đem nữ nhân này mang về nhà làm con dâu, đáng tiếc, lão nương lại cùng đối phương "Lạy kết nghĩa" . Vì vậy, 15 tuổi Cố Thiên Nhai n