Sỉ Lạp I Mộng

Liêu Trai Giả Thái Tử

Tên Truyện: Liêu Trai Giả Thái Tử
Mô Tả: Thần Bút Liêu Trai - Liêu Trai Giả Thái Tử. Thần hồn trên trời rơi xuống, thay mận đổi đào. Ngươi nói ta một cái thân xuyên người làm sao lại trở thành các ngươi Thái tử rồi? Người nào nghiên cứu quyết định? Hừ! Sẽ có một ngày đao nơi tay, giết hết thiên hạ phụ ta chó!

Thần Bút Liêu Trai

Tên Truyện: Thần Bút Liêu Trai
Mô Tả: Một lần xuyên qua, một chi thần bút. Quỷ quái, tiên thần, mở ra liêu trai cửa lớn. -------------------------------------------------- * P/S: Truyện được đổi tên từ Liêu Trai Giả Thái Tử