Phong◥✯◤Vô◥✯◤Thường

Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Tên Truyện: Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter
Mô Tả: Một đứa trẻ đáng lẽ không từng tồn tại. Một pháp sư mang 2 dòng máu Đông Tây. Một nhà khoa học trong thế giới ma thuật. Một kẻ đầu óc thông minh, bình tĩnh, tham lam tri thức, tin rằng trí tuệ mang lại sức mạnh nhưng lại là một học sinh Gryffindor. * * * Một cách tự định nghĩa hoàn toàn mới về khái niệm của các nhà. Hướng dẫn sử dụng: đây không phải văn yy, không có harem, không ng