Phong Xuy Tiểu Bạch Thái

Trọng Sinh Ta Thành Quyền Thần Bàn Tay Kiều

Tên Truyện: Trọng Sinh Ta Thành Quyền Thần Bàn Tay Kiều
Mô Tả: Nam Bảo Y thuở nhỏ cẩm y ngọc thực nuông chiều lớn lên, không nghĩ tới sở gả không phải người, rơi xuống cái cửa nát nhà tan kết cục bi thảm. Sống lại một đời, nàng cắn khăn tay nhỏ, ngầm xoa xoa để mắt tới trong phủ vị kia ti tiện nghèo túng con nuôi. Chỉ có nàng biết, nhìn như nghèo túng thiếu niên, cuối cùng rồi sẽ tiền đồ cẩm tú, quyền khuynh thiên hạ. Nàng thay đổi ngang ng