Phong Trung Độc Chước

Vô Địch Từ Đoạt Xá Tài Thần Bắt Đầu

Tên Truyện: Vô Địch Từ Đoạt Xá Tài Thần Bắt Đầu
Mô Tả: Võ Đạo quật khởi, hư không bất ổn, dị thứ nguyên không gian liên thông vạn giới, hung tàn Tinh Thú tàn phá Thần Võ Đại Địa, thần bí Hắc Ám Đại Lục mắt nhìn chằm chằm. . . . . . Chu Vũ lấy được Tài Thần Gia Đại Thần Thông cùng với nghịch thiên"Ngón tay vàng"Sau khi, một đường đột kích ngược, bại tận thiên kiêu, quét ngang chư giới. Làm mọi người còn đang vì là làm sao kiếm ti