Nhân Vật Phản Diện Thật Ngoan

Tên Truyện: Nhân Vật Phản Diện Thật Ngoan
Mô Tả: Hệ thống: Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ người nam nhân kia, không cho hắn làm nhân vật phản diện Boss. Lão Đại nhuyễn manh manh nghiêng đầu, cố gắng suy nghĩ: Ah, nhiệm vụ của ta là làm nhân vật phản diện Boss, không để hắn làm. Đem hắn trở thành đóa hoa nhỏ giống nhau, bảo vệ. Kiệt ngạo thiếu niên vẻ mặt âm trầm: Thế nhân đều ác, ta phải làm ác nhất…… Di? Lão bà, ngươi bình