Hồng Hoang: Ta Là Ngưu Lang

Tên Truyện: Hồng Hoang: Ta Là Ngưu Lang
Mô Tả: Tô Trần xuyên việt Hồng Hoang, cư nhiên trở thành trong truyền thuyết Ngưu Lang, khi hắn gần đối mặt bên trên Ngân Hà trì đi lấy đi Chức Nữ y phục, sau đó khiến cho Chức Nữ trở thành hắn thê tử thời điểm, thành công kích hoạt rồi thần cấp tuyển trạch hệ thống. “Tuyển trạch 1: Không hề làm gì! Thưởng cho: Bàn Đào một cái!” “Tuyển trạch 2: Dựa theo lão ngưu lời nói, lấy đi Ch