Phi Ngữ Trục Hồn

Võ Hiệp Thế Giới Mộ Dung Phục

Tên Truyện: Võ Hiệp Thế Giới Mộ Dung Phục
Mô Tả: Làm nhân vật chính tỉnh lại, phát hiện xuyên việt thành thời niên thiếu Mộ Dung Phục, hơn nữa thân ở 14 bộ phận Kim Thư dung hợp Đại Vũ Hiệp trong thế giới. Hắn nên đi nơi nào, hưng phục Đại Yến? Tranh bá thiên hạ? Hay là thông đồng mấy mỹ nữ tiêu dao trọn đời đâu?