Phá Phong kiếm khách

Ta Có Thể Triệu Hoán Hoa Hạ Anh Kiệt

Tên Truyện: Ta Có Thể Triệu Hoán Hoa Hạ Anh Kiệt
Mô Tả: Nơi này có Triệu Vân Ngự Long đạp thiên, trong tay Long Thương uy chấn bầu trời. Nơi này có Gia Cát Lượng bày mưu tính kế , kế thành thời gian quỷ thần đều muốn sợ hãi! Nơi này cũng có lực có thể phụ núi, búa chấn thiên hạ tuyệt thế mãnh nhân Lý Nguyên Bá. Đây là một cái Hoa Hạ quần hùng, ở dị giới phiên vân phúc vũ cố sự. Dị giới triệu hoán lưu Lv triệu hoán : tử sắc nh