Nịnh Mông Toan Thổ Đậu

Đấu La Chi Chư Thiên Thăng Cấp

Tên Truyện: Đấu La Chi Chư Thiên Thăng Cấp
Mô Tả: Ngươi xuyên việt đến Đấu La Vị Diện Ngươi trở thành chỉ có 1 năm tu vi Hồn Thú cây non Ngươi không khỏi cảm thán Thiên Đạo đối với ngươi như thế bất công Ngươi thở dài một hơi, thu hoạch được kinh nghiệm + 1000 Ngươi lại hít sâu một hơi, thu hoạch được kinh nghiệm + 5000 Ngươi không dám tin tưởng miệng lớn hút một hơi, thu hoạch được kinh nghiệm + 10000 ......... . . Đối