Niêm Hoa Phật Tổ

Bắt Đầu Ta Thành Diêm La Đại Đế

Tên Truyện: Bắt Đầu Ta Thành Diêm La Đại Đế
Mô Tả: Tỉnh lại sau giấc ngủ. Ta thành Diêm La Đại Đế! Vô số Thần Thể, vào ta thân! Chấp Chưởng Âm Ty, Chí Cao Vô Thượng, Diêm La Đại Đế! Quỷ Tướng cúi đầu nghe lệnh, Quỷ Binh tinh kỳ phần phật. Yêu Ma hoành hành, cường giả tay trích tinh thần. Mà ta, chính là cái kia giết chết tay trích tinh thần người! Ta cho ngươi trích tinh sao?