Nhu Yếu Mộng Tưởng

Ta Có Thể Thấy Ẩn Tàng Cơ Duyên

Tên Truyện: Ta Có Thể Thấy Ẩn Tàng Cơ Duyên
Mô Tả: 《 Thiên Đạo Tiên Hiệp Du Hí 》 chính là là Địa Cầu liên minh chính phủ dùng thời gian mười năm chế tạo siêu hiện thực trò chơi, danh xưng trò chơi này sẽ dẫn dắt tu tiên văn minh sinh ra. Vì hướng đại chúng phổ cập trò chơi này, liên minh trước thành lập chân nhân tú tiết mục, thứ nhất kỳ lựa chọn 50 vị tuyển thủ tiến hành trực tiếp tranh tài. Từ nhỏ đã có đặc dị công năng