Nhất Mộng Hoàng Lương

Tam Giới Cục Cải Tạo Lao Động

Tên Truyện: Tam Giới Cục Cải Tạo Lao Động
Mô Tả: Mộ phần mở nhà nghỉ đêm, Tiền viện ở phàm nhân, Hậu viện quan tiên thần. Ngẩng đầu ba thước tiên, Đừng nói khổ nhân gian.