Người lân cận

Võ Hiệp Chi Thần Cấp Kiếm Tiên

Tên Truyện: Võ Hiệp Chi Thần Cấp Kiếm Tiên
Mô Tả: 【 B.faloo mạng tiếng trungA cấp ký hợp đồng tác phẩm: Võ Hiệp Chi Thần Cấp Kiếm Tiên 】 Lật tay thành mây, tả hữu thiên hạ đại thế! Kiếm khí kinh thiên, quét ngang Lục Hợp Bát Hoang! Xuyên việt chư thiên vạn giới, có được hệ thống, khoản tiền đầu tiên từ bán đấu giá tiểu sư muội Nhạc Linh San nguyên vị nội y, hậu kỳ lấy huyết tôi kiếm, lấy xương trúc giai, nhìn thiên hạ b