Ngô Vi Yêu Nghiệt

Trọng Sinh Nhật Bản Làm Thần Quan

Tên Truyện: Trọng Sinh Nhật Bản Làm Thần Quan
Mô Tả: Đảo quốc, thành phố Tokyo khu, Toyogasaki tư nhân cao trung năm hai tổ B ban phòng học bên trong, dường như thường ngày nghênh đón bọn học sinh chơi đùa âm thanh