Vô Hạn Tiên Tri

Tên Truyện: Vô Hạn Tiên Tri
Mô Tả: Cảm giác tiên tri, chiếm hết tiên cơ Luân Hồi Không Gian lưu truyền tin tức ngầm, nhượng trước xuyên việt lại được tuyển chọn từ càng cảm thấy có chút im lặng Bí mật tin tức: 'Nhẫn Thôn đại chiến' cuối cùng đại BOSS gọi là Orochimaru, đánh giết lịch đại mạnh nhất Ảnh giả, Đệ Tam Đại Hỏa Ảnh đại nhân. Treo giải thưởng tin tức: 'Tử Thần đại chiến hư' thân nhất dân đ