Ngã Hội Tu Không Điều

Ta Có Một Tòa Nhà Ma

Tên Truyện: Ta Có Một Tòa Nhà Ma
Mô Tả: Ngã Hữu Nhất Tọa Khủng Bố Ốc - Ta Có Một Tòa Nhà Ma. Trần Ca kế thừa mất tích cha mẹ lưu lại nhà ma, bất đắc dĩ sinh ý tiêu điều, thẳng đến sửa sang lại nhà ma lúc ngoài ý muốn phát hiện điện thoại di động cải biến tất cả những thứ này. Chỉ cần hoàn thành điện thoại di động mỗi ngày bố trí không giống khó khăn nhiệm vụ, nhà ma có thể nhận được tu sửa thậm chí mở rộ