Mỹ Nhân Vô Sương

Thành Thỏ Tinh Của Bệnh Nan Y Nam Phụ

Tên Truyện: Thành Thỏ Tinh Của Bệnh Nan Y Nam Phụ
Mô Tả: Trong sách, nam phụ là nữ chính ca ca. Nam phụ bị nữ chính ghét bỏ có bệnh nan y, tính cách cô lãnh lại nghèo túng. Nhưng mà, tại nữ chính làm trời làm đất, bị tất cả mọi người vứt bỏ thời điểm, hắn vẫn như cũ thủ hộ lấy nữ chính, vì nàng bỏ ra hết thảy, thậm chí vì nàng chết đi. Tô Từ xuyên thư, xuyên thành nam phụ nuôi một cái con thỏ nhỏ. Nàng phát hiện tính mạng của