Võ Hiệp Chi Siêu Thần Người Chơi

Tên Truyện: Võ Hiệp Chi Siêu Thần Người Chơi
Mô Tả: Sở Thiên Vũ xuyên việt, mang theo du hí hệ thống xuyên việt đến rồi võ hiệp thế giới. Mà ở cái trò chơi này hệ thống ở giữa còn cất giấu một cái siêu thần cấp bàn tay vàng, thập bội thêm được! Kinh nghiệm thập bội thêm được! Công kích thập bội thêm được! Tỉ lệ rơi đồ thập bội thêm được! Tổng hợp map, xạ điêu, thiên long, ỷ thiên, tiếu ngạo, phong vân các kiểu...