Minh Nguyệt Địa Thượng Sương

Ta Thật Không Phải Là Tiên Nhị Đại

Tên Truyện: Ta Thật Không Phải Là Tiên Nhị Đại
Mô Tả: An Bất Lãng là một cái đỉnh cấp tiên nhị đại, nhưng hắn cũng không vui. Một ngày, một cái dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ đi đến trước mặt hắn, xuất ra một tờ hôn thư: "An Bất Lãng, ta muốn hủy hôn!" An Bất Lãng giận tím mặt: "Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chớ lấn thiếu niên..." "Ô ô ô... Người khác đều nói ta không xứng với ngươi..." Thiếu nữ đột nhiên lệ rơi đầy