Trọng Sinh Conan Làm Thám Tử

Tên Truyện: Trọng Sinh Conan Làm Thám Tử
Mô Tả: Takazumi trọng sinh đến Conan thế giới thành hồ đồ thám tử, kế thừa từ gia gia một nhà Trinh Thám xã đối mặt đóng cửa, tại khóa lại thám tử lừng danh tạp phiến hệ thống, làm trọng chấn Trinh Thám xã trở thành thế giới đệ nhất danh thám tử, hắn bắt đầu ở Tokyo nỗ lực dốc sức làm... Đây là một cái mang theo mộc đao Toyako tại Conan thế giới khai mở Trinh Thám xã chuyện xưa... “