Mệnh Cấp Nhĩ Hành Bất Hành

Võng Du: Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp

Tên Truyện: Võng Du: Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp
Mô Tả: Lượng tử chuyển di Võng Du < Cửu Trọng Thiên Vực > đệ nhất trọng Thiên Vực rung động mở ra, login một ngày liền nhanh chóng hỏa bạo toàn cầu. Lục Thần ngoài ý muốn mất đi nhân loại nhân vật, bắt đầu từ nhất cấp Sài Lang Nhân tiến hóa thăng cấp? Đánh chết càng nhiều loại vật, thu được tân thiên phú! Thu được thiên phú toái phiến, đề thăng thiên phú đẳng cấp! Tiền tố ph