Hào Môn Giả Thiên Kim Xuất Đạo

Tên Truyện: Hào Môn Giả Thiên Kim Xuất Đạo
Mô Tả: Hề Thì làm hai mươi năm phú gia thiên kim, nói bốn quốc ngữ nói đạn cấp tám dương cầm, lưu đen dài thẳng xuyên tiên nữ váy. Cuộc đời của nàng chú định tốt số, tuổi tác vừa đến gia tộc thông gia, từ đây mỗi ngày uống một chút trà chiều mua mua xa xỉ phẩm sống hết đời. Đáng tiếc trời có gió mưa khó đoán, trứ danh thiên kim đầu tiên là bị thông gia đối tượng tuyệt tình từ hô